Acceso directo al contenido

Your personalised diagnosis based on your DNA - Twoja spersonalizowana diagnoza oparta na DNA

Your Genoxage Dermocosmetic Bio-Intelligent treatment adapted to your personal diagnosis will help you to enhance the beauty of your skin and prevent ageing. 

Twoja spersonalizowana diagnoza oparta na DNA Twoje bio-inteligentne produkty Genoxage Dermocosmetic, przystosowane do Twojej osobistej diagnozy, pomogą Ci upiększyć Twoją skórę i spowolnić proces starzenia.  

Get your treatment in just 3 easy steps - 3 kroki do rozpoczęcia terapii

1. DATA COLLECTION - POZYSKANIE DANYCH

To prepare your customized diagnostic DNASkin Mapping Matrix TM, you should go to your dermatologist or specialized pharmacist approved by Genoxage, who will collect a sample of your oral cells and make a dermatological condition evaluation. You will also answer a series of questions about dermatological variables related to your lifestyle.

 

Find out which professional centers are specialized in Genoxage TM is close to you. Click on Search Specialised Centers.

 

Your dermatologist or specialised pharmacist approved by Genoxage will explain you carefully the process, and once you decide to proceed with the diagnosis and treatment, you will sign the Informed Consent Form, the specialist will fulfill the dermatological-lifestyle analysis and finally you will select your order and select the payment method that you prefer. At that moment your Genoxage specialist will provide you the treatment GENOXAGE COMPLEX ACTIVE 5 ACTIONS/4 WEEKS, which is necessary and essential to prepare your skin before you start with the treatment, which is adapted to your personalised skin diagnosis. In a 4-weeks period, you will be able to view your report and you will receive your adapted treatment wherever you like.

 

You will also have access to your own private area on our web page called Genoxage My PRIVATE,  through a private account and password, where you will be able to see  the status of your analysis, shipping status, your complete report or to place orders and get additional information and exclusive benefits.

 

Aby przeprowadzić diagnozę z systemem DNASkin Mapping MatrixTM należy udać się do wyspecjalizowanego lekarza lub kosmetologa, akredytowanego przez Genoxage, w celu pozyskania próbki komórek z jamy ustnej i wykonania oceny stanu dermatologicznego. Pacjent odpowie wówczas na kilka pytań, dotyczących zmiennych dermatologicznych związanych z jego życiem codziennym. Twój lekarz lub kosmetolog dokładnie wytłumaczy Ci cały proces. Kiedy zdecydujesz się na przeprowadzenie diagnozy i leczenia, otrzymasz do podpisania formularz świadomej zgody, a specjalista przeprowadzi analizę stylu życia pod kątem dermatologicznym. Następnie specjalista Genoxage wręczy ci produkt "GENOXAGE COMPLEX ACTIVE 5 ACTIONS/4 WEEKS", który jest konieczny, aby przygotować Twoją skórę do właściwej terapii, przystosowanej do Twojej spersonalizowanej diagnozy. W ciągu 4-tygodniowego okresu uzyskasz dostęp do swojego raportu i będziesz mogła stosować spersonalizowane produkty. Otrzymasz również dostęp do osobistego konta na naszej stronie internetowej "Genoxage My PRIVATE". Osobiste konto i hasło umożliwią wyświetlenie stanu analizy, stanu przesyłki, pełnego raportu, uzyskiwanie dodatkowych informacji, a także dodatkowe korzyści.

2. PERSONALISED DIAGNOSIS - SPERSONALIZOWANA DIAGNOZA

Specialist Laboratories in Genomics, approved by Genocosmetics Lab, will analyze your oral cell sample with your genetic data (It is a simple procedure that requires you not to drink, eat or smoke within 30 minutes before the appointment), that added to the observation of your facial situation map, your lifestyle habits and using the patented DNASkin Mapping Matrix ® system, will develop the most complete, professional and unique personalized skin diagnosis available. 

Specjalistyczne laboratoria genetyczne zatwierdzone przez Genocosmetics Lab przeanalizują próbkę DNA z jamy ustnej (pobranie to prosta procedura, która wymaga, aby pacjent nie pił, nie jadł i nie palił przez 30 minut przed pobraniem). Analiza w połączeniu z obserwacją mapy twarzy oraz informacjami na temat nawyków życia codziennego zostaną wykorzystane przez system DNASkin Mapping Matrix® w celu postawienia kompletnej i profesjonalnej spersonalizowanej diagnozy skóry.

 

3. TREATMENT DEVELOPMENT - KOMPONOWANIE PRODUKTÓW

The development of the Dermocosmetic GENOXAGE Treatment is based on formulas that combine scientifically proven effective ingredients, depending on the status of your 9 essential dermatological variables, your lifestyle and your current skin situation. These process is achieved thanks to the personalized diagnosis of your skin, performed with DNASkin Mapping Matrix TM.

 

In a single treatment you will find a high concentration of active ingredients in the right amount and the best combinations to respond to your level of hydro-lipid balance, your tissue structure, elasticity, oxidation, pigmentation, skin tolerance and sensitivity, wrinkles, cell longevity and photosensitivity-aging and dermatological pathologies. 

 

Thanks to your personalized diagnosis we will adapt the treatment that better suits you, which does not require any handling, the treatment is ready to use and has been customized in order to respond to your personal needs.

 

The estimated processing time of your Genoxage treatment will be 4 weeks from the moment we receive your samples at the laboratory.

 

Genoxage will send your dermocosmetic treatment wherever you chose in the step 1; it could be your dermatologist location, your pharmacy or even your home address.

 

In your Genoxage order you will receive your customized treatment and your personal diagnosis made with the DNASkin Mapping Matrix, you will find all this information in your personal area called Genoxage My PRIVATE in our web page, here you will also find relevant data and information that can help you to improve your skin situation. Remember that GENOXAGE will be delivered within 4 weeks approximately from step 1

 

Kompozycja produktów Dermocosmetic GENOXAGE jest oparta na recepturach łączących składniki aktywne o skuteczności dowiedzionej naukowo i jest tworzona na podstawie 9 najważniejszych zmiennych dermatologicznych, Twojego stylu życia oraz bieżącego stanu skóry. Jest to możliwe dzięki spersonalizowanej diagnozie Twojej skóry, przeprowadzonej z użyciem systemu DNASkin Mapping MatrixTM. W każdym produkcie znajduje się wysokie stężenie aktywnych składników w proporcjach optymalnych dla twojej równowagi hydrolipidowej, struktury tkanki, elastyczności, natlenowania, pigmentacji, tolerancji i wrażliwości skóry, zmarszczek, żywotności komórek, światłoczułości oraz patologii dermatologicznych.