Acceso directo al contenido

WHAT DO WE OFFER TO YOU: A UNIQUE BREAKTHROUGH IN SKIN CARE- OFERUJEMY PRZEŁOM W PIELĘGNACJI SKÓRY

Did you know that genetics sets the color of our hair color, the color of our eyes, our skin pigmentation and number of wrinkles, the depth, the ageing of our cells …? Genetics accounts for about 60% of our ageing process. 

Czy wiedziałaś, że to geny odpowiadają za kolor Twoich włosów, oczu, pigmentację skóry, liczbę zmarszczek i ich głębokość, a także proces starzenia się komórek? Geny odpowiadają za około 60% Twojego procesu starzenia./p>

Would you like a cosmetic treatment that suits your genetics and your current skin situation, assesed by a professional? 

Czy chciałabyś otrzymać produkt opracowany przez specjalistów, który jest zgodny z Twoimi genami i aktualnym stanem skóry? 

The future of cosmetic uses genetics - PRZYSZŁOŚĆ kosmetyczna jest w genetyce

We are facing a new era in cosmetics. A new way was born to respond and regenerate the skin care. Cosmetics made "on demand", customized, created just for you.

Until today all cosmetic brands and products in the market are made with effective ingredients, these ingredients are intended to solve a specific problem in your skin, but not all of your problems. It’s time to make customized and personalized cosmetic treatments, and perhaps, it will be the end of regular products.

Imagine a full test, using an easy, simple and painless oral cell scraping, and support and evaluation of a medical professional, where you could get a personalized diagnosis of your skin based on your DNA.

Imagine you could know the level of your hydro-lipid balance, your tissue elasticity structure, oxidation-regeneration of free radicals, melanin-pigmentation, skin tolerance and sensitivity, wrinkles, dermatological pathologies, cell longevity and photosensitivity-ageing?

What if we could have a treatment tailored to you, to your skin situation in each of these dermatological variables, with the appropriate amount of formulation and the finest ingredients according to the current state of your skin?

Genoxage has prepared for you the most effective dermocosmetic treatment to enhance the beauty of your skin and prevent ageing; Genoxage will provide unique diagnostic information: DNASkin Mapping Matrix TM.

We care about you.

We are inspired by you.

Your DNA, our inspiration.

 

Genoxage, Biotechnology Genetics pioneer brand, the future of cosmetics.

OFERUJEMY PRZEŁOM W PIELĘGNACJI SKÓRY

Przyszłość kosmetologii to genetyka Nadeszła nowa era w kosmetologii. Powstały nowe metody leczenia i regeneracji skóry. To kosmetyki tworzone indywidualnie, dopasowane do pacjenta. Dotąd wszystkie marki kosmetyczne wytwarzały produkty zawierające składniki aktywne, które miały na celu rozwiązanie specyficznego problemu skórnego, ale nie wszystkich Twoich problemów skórnych. Nadszedł czas na leczenie spersonalizowanymi kosmetykami - prawdopodobnie będzie to oznaczało koniec dla produktów wytwarzanych standardowo. Wyobraź sobie kompleksowe badanie, polegające na pobraniu próbki z jamy usnej w sposób bezbolesny i poddaniu jej profesjonalnej ocenie. W ten sposób, na podstawie próbki DNA, otrzymasz spersonalizowaną diagnozę. Wyobraź sobie, że poznasz poziom swojej równowagi hydrolipidowej, strukturę elastyczności tkanki, oksydację - regeneracją wolnych rodników, pigmentację (melanina), tolerancję i wrażliwość skóry, strukturę zmarszczek, patologie dermatologiczne, żywotność komórek i wrażliwość na światło.

Co Ty na to, jeżeli moglibyśmy zaoferować Ci terapię dopasowaną do stanu Twojej skóry pod kątem każdej z wymienionych zmiennych dermatologicznych, wykorzystując produkt o składzie również dopasowanym do charakterystyki Twojej skóry?

Genoxage przygotował dla Ciebie najbardziej efektywny produkt dermokosmetyczny, który upiększy Twoją skórę i spowolni proces starzenia; Genoxage dostarczy unikatowe informacje diagnostyczne - wszystko to dzięki systemowi DNASkin Mapping Matrix TM.

Dbamy o Ciebie.

Inspirujemy się Tobą.

Twój DNA, nasza inspiracja.

Genoxage Biotechnology Genetics. Pionierska marka. Przyszłość kosmetologii.