Acceso directo al contenido

Samenwerking met onderzoekscentra

‘We hebben in een drastisch veranderende economische omgeving een nieuwe visie op Europees onderzoek en innovatie nodig’ aldus Máire Geo-Ghegan-Quinn, Commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap.

De Evolutie Van Wetenschap

De belangrijkste doelstelling is om wetenschappelijke innovaties om te zetten in nieuwe producten en diensten. Maar ook om het leven van de consument te verbeteren en een kritisch publiek te creëren om doelstellingen te behalen in de volgende categorieën:

  1. Gezondheid, demografische veranderingen en algemeen welzijn: een gezond leven leiden en genieten van algemene welvaart.
  2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie.
  3. Een inclusieve, innovatieve en een veilige samenleving.

Genocosmetics Lab is een bedrijf dat gespecialiseerd is in nieuwe technologieën en over geavanceerde kennis beschikt van de biologie die kan worden toegepast op de gebieden dermatologie, cosmetica en voeding.

Deze kennis wordt ingezet om de toepassingen en mogelijkheden van de uitkomsten van wetenschappelijke studies om te zetten in producten voor de consument.