Acceso directo al contenido

Algemene Voorwaarden


1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

2. ALGEMEEN

 • Algemeen
 • Deze pagina geeft je informatie over de voorwaarden betreffende het gebruik van de websites of de daarmee verbonden websites
  (de "Sites") hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen voordat je een van de sites begint te gebruiken.

 • Informatie over ons:
 • www.genocosmetics.com, is een site van Genocosmetics Lab S.L., met bezoekadres: Rambla Catalunya 91, 8º-3ª, 08008 Barcelona, SPANJE, is in Spanje geregistreerd onder nummer B-65789265. ("Genocosmetics Lab")
  Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar international@genocosmetics.com

 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • Door deze internetsite van Genoxage Benelux te benaderen en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken of producten te kopen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

 • Wijzigingen
 • Genoxage Benelux behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

 • Toepasselijk recht
 • Op de website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. DISCLAIMER

Genoxage Benelux heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht de website samengesteld. Alhoewel Genoxage Benelux daarbij heeft getracht juiste, volledige, en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de top of via de website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website zijn voor eigen rekening en risico.

Genoxage Benelux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.

4. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Genoxage Benelux of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Genoxage Benelux is verkregen.

5. TECHNISCHE VOORWAARDEN

De website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina's van deze website op Internet is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Genoxage Benelux content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een Genoxage Benelux pagina of een embedded speler. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van Genoxage Benelux ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

6. PRIVACYVERKLARING

Genoxage Benelux hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

7. COOKIES

 • Cookies
 • Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Genoxage Benelux maakt gebruik van cookies.

 • Wat zijn cookies?
 • Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op, maar onthouden alleen je voorkeuren en je interesse op basis van je surfgedrag.

 • Welke cookies gebruikt Genoxage Benelux?
  • Sessie cookies
  • Functionele cookies
  • Cookies voor websitestatistieken
  • Cookies van externe partijen
 • Kan je cookies uitzetten?
 • Ja, je kan de cookies uitzetten. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

  N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de Genoxage Benelux website niet meer beschikbaar zijn.

8. BESTELLINGEN EN WIJZIGINGEN

Op alle de leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing. Door een aankoop te doen ga je automatisch akkoord met de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Genoxage Benelux.

 • Wijzigingen
 • Genoxage Benelux heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de website, webshop, en verkoops – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden.